โลโก้เว็บไซต์ งดออกเอกสารทางการศึกษาทุกชนิดสำหรับนศปัจจุบันเชียงใหม่ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งดออกเอกสารทางการศึกษาทุกชนิดสำหรับนศปัจจุบันเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2560 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2560

งดออกเอกสารทางการศึกษาทุกชนิดสำหรับนศปัจจุบันเชียงใหม่ แต่หากเป็นนักศึกษาเดิมยังขอเอกสารทางการศึกษาได้ตามปกติ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา