โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ...เรื่องยกเลิกประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
          >>>ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดการพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปนั้น 
          >>>เนื่องจากผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามกำหนดไว้ในประกาศฯ

          >>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา