โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มิถุนายน 2564 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)
          >>>กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลาระหว่าง 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          >>>พิจารณาคัดเลือกในวันเดียวกัน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (โดยยึดนาฬิกา ณ สถานที่รับยื่นข้อเสนอและพิจารณาคัดเลือกเป็นหลัก)

          >>>ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ได้ที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://asset.rmutl.ac.th/ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120 และ094-8358789ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา