โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องเลื่อนการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ เรื่องเลื่อนการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ...เรื่องเลื่อนคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
          >>>ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพบุคคล และภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลาระหว่าง 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกำหนดการพิจารณาคัดเลือกในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นั้น 
          >>>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในภาพรวมของประเทศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันหลายวัน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเชื้อโควิด - 19 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 15) เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

          >>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอประกาศเลื่อนการยื่นข้อเสนอและการพิจารณาคัดเลือกจากเดิม ออกไปก่อน โดยจะมีการประกาศอีกครั้งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา