โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย พิษณุโลก | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มทร.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา