โลโก้เว็บไซต์ ช่องทางการติดต่อ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ช่องทางการติดต่อ


 

  ที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชมงคลล้านนา
 
  อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชมงคลล้านนา ด้านหลังอาคารอำนวยการ ติดลานสมชะนะ
► ที่อยู่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
► เบอร์โทรศัพท์ 053-921-444 ต่อ 1122 053-921-444 ต่อ 2350
► วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (08.30-16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดราชการ
►แผนที่ Click ►►Google Map  

ช่องทางการติดต่อออนไลน์

ID : @723amvhn
  QR Code :

RMUTL Shop by Asset

ชื่อเพจ : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา
  Page URL : Click ►►https://www.facebook.com/Assetcnx.RMUTL/
     

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา