โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2560 โดย นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กันยายน 2560 - 28 กันยายน 2560

สถานที่ : หน้าเสาธง อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ในเวลา 8.00 น. ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา