โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์ จำนวนผู้เข้าชม 666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2560 - 1 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เมื่อวันศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ 
ในโอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดเลี้ยงอาหาร “กาดหมั้ว”และจัดชุดการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดงล้านนา จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การแสดงชุด ดุริยทิพยนาฏการล้านนา การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง เป็นต้น เพื่อรับรองและสร้างความประทับแก่ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการกระทงสาย เอกลักษณ์ของจังหวัดตาก รวมถึงวิวัฒนาการของกระทงในประเทศไทย การจัดแสดงสินค้า OTOP ของดีจังหวัดตาก และกาดแลงแสดงวิถีชีวิตชาวล้านนา

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา