โลโก้เว็บไซต์ 16-11-63 นิทรรศการไอดิน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

16-11-63 นิทรรศการไอดิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนานิทรรศการ ไอดินโชว์ผลงานสร้างสรรค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาโดยนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก มทร.ล้านนา
         เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดนิทรรศการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา