โลโก้เว็บไซต์ 02-06-65 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

02-06-65 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนาสำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
           วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางขวัญเรือน  มีมานัส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ และบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ มทร.ล้านนา ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา