โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ 1/2560 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2560 โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนางานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ 1/2560
พบกับสุดยอดงานวิจัยเพื่อนักลงทุน ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ Thailand Tech Show 2017 INNO-FUSION: Power Up Business with STI อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา