โลโก้เว็บไซต์ 06-11-63 ผ้าป่าสามเณร  | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

06-11-63 ผ้าป่าสามเณร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
            รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา