โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 4 โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 3,810,340 บาท

            สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2547 พร้อมพระราชทานทุนประเดิมเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง แตกฉาน มีหลักพุทธธรรมเป็นแกน เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน โดยพิจารณาให้ทุนพระสงฆ์หรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา