โลโก้เว็บไซต์ นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 11 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 17996 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 11 นี้เรายังคงนำเสนอผลงานที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นงานบริการวิชาการที่ลงพื้นที่เผยแพร่ผลงานวิจัยลงสู่ชุมชน หรืองานวิจัยที่ล้วนแต่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และศิษย์เก่าที่นำเสนอในเล่มนี้ เป็นศิษย์เก่าผู้มากความสามารถเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เจ้าของรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นต้นแบบของนักวิจัยรุ่นใหม่ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ  ซึ่งจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยที่กำลังเข้าสู่แวดวงวิชาการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิตยสารราชมงคลล้านนาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)และสำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่

หรือติดตามอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่11ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา