โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 8839 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัคร !!  หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ==> คลิ๊กที่นี่
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ C2-101 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.053 266 518 ต่อ 2001


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา