โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมวิชาชีพและเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ระบบปรับอากาศ เสริมทักษะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลกรภายนอก | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมวิชาชีพและเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ระบบปรับอากาศ เสริมทักษะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลกรภายนอก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัทจอห์นสันคอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมจริยธรรมวิชาชีพและเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ระบบปรับอากาศ ณ ห้องประชุมกาสะลอง วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานด้านเครื่องปรับอากาศ และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการปรับอากาสที่ทันสมัย โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ศรีธร อุปคำ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก จำนวน 84 คนเข้าร่วมการอบรม

       สำหรับโครงการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) มาบรรยายให้ความรู้ประสบการณ์ ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีของบริษัทฯ  เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ต่อยอดความรู้ประสบการณ์ในงานปรับอากาศ ในการทำงานและประกอบอาชีพงานปรับอากาศได้ในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา