โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 10749 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน)  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 1  อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/11/20161121151727_15830.pdf และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารงานทรัพยากร หรือ pkapunya@hotmail.com  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันพุธที่ 16  –  วันจันทร์ที่  30  กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5434 2547-8 ต่อ 111 หรือ 134 รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา