โลโก้เว็บไซต์ KBS No.24 การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

KBS No.24 การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 7799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน

โดย อมรชัย ล้อทองคำ
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-904-0
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

สรุปองค์ความรู้ต่างๆ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน จากการทำงานด้านการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินของผู้เขียนไม่น้อยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งจากขบวนการวิจัย การบริการวิชาการ  การเรียนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน ตลอดจนการมีส่วนในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเลียหินในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปของปลาเลียหิน การเพาะพันธุ์ปลาเลียหิน การอนุบาลลูกปลาเลียหิน และการสร้างโอกาสการสร้างเป็นปลาเศรษฐกิจ

#ปลาเลียหิน
#การขยายพันธุ์ปลา
#ปลา -- การเพาะเลี้ยง 
#การเลี้ยงปลา
#ทรัพยากรสัตว์น้ำ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา