โลโก้เว็บไซต์ รู้หรือไม่? Did you know?: ระบบ VPN ช่วยให้เราเข้าใช้บริการภายในต่างๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

รู้หรือไม่? Did you know?: ระบบ VPN ช่วยให้เราเข้าใช้บริการภายในต่างๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 8907 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รู้หรือไม่? Did you know?: ระบบ VPN ช่วยให้เราเข้าใช้บริการภายในต่างๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่ -- คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช.

สวัสดีครับ วันนี้ พี่ TechTalk ขอแนะนำ ระบบ VPN ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่ แม้ตัวจะอยู่ที่บ้าน

 

:: เกี่ยวกับ VPN::

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทํางานโดยใช้ โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ โดยสามารถเชื่อมต่อจากที่ใดก็ได้ในโลกเพื่อเข้าใช้งานทรัพยากรต่างๆ บนเครือข่ายโดยเปรียบเสมือนผู้ใช้กําลังใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายนั้นๆ รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งเพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ปกติแล้ว VPN ถูกนํามาใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ตามที่ต่างๆและต้องการต่อเชื่อมเข้าหากันโดยยังคงสามารถรักษาเครือข่ายให้ใช้ได้เฉพาะคนภายในองค์กรหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

:: การใช้งาน VPN เพื่อเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัย ::

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีการนำเครือข่ายแบบ VPN หรือ Virtual Private Network มาใช้ในงานมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การบริหาร และการค้นคว้าวิจัย ซึ่งบริการ VPN จะช่วยให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ รวมไปถึงนักวิจัยสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาจากที่บ้านหรือที่อื่นๆ เพื่อใช้งานบริการระบบสารสนเทศที่มีให้บริการเฉพาะในงานมหาวิทยาลัยฯ เช่น e-Journal, eBook, e-Reference application และ อื่นๆ ด้วยความเร็วที่เข้าใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและจุดที่ผู้ใช้บริการทำการเชื่อมต่อ เช่น ADSL หรือ 3G เป็นต้น

ส่วนผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบ VPN ได้ที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดได้นะครับ

 

:: เปรียบเทียบการเข้าถึง VPN & Not VPN ::

เปรียบเทียบการเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ที่อนุญาตได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างการใช้ระบบ VPN และการไม่ใช้ VPN

แบบที่ 1 การเข้าจากเครือข่ายภายนอก (Not VPN) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยจะขึ้น pop-up message 
" Sorry, your sign-in attempt doesn't match the Egress IPs of the profile that this machine is assigned to. Please contact your IT administrator" เมื่อกดปิด โปรแกรมจะปิดตัวเองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

แบบที่ 2 การใช้ VPN เข้าถึงผลิตภัณฑ์ ADOBE CREATIVE CLOUD (RMUTL) เพื่อการศึกษาและงานวิจัย ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดให้ใช้ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าเปิดใช้งานทรัพยากรบนเครือข่ายเสมือนผู้ใช้กําลังใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายได้ปกติ

 

:: ขั้นตอนการติดตั้ง VPN ::

ในที่นี้ พี่ TechTalk ขอเสนอเฉพาะขั้นตอนการติดตั้ง VPN บนเครื่อง Windows 10 ส่วนขั้นตอนการติดตั้งการเชื่อมต่อระบบ VPN ระบบปฏิบัติการอื่น (MAC OSX, Iphone/Ipad, Android)

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ URL Link [ https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to | https://noc.rmutl.ac.th/main/คู่มือการเชื่อมต่อระบบ-v/]

 

:: ขั้นตอนการติดตั้ง VPN บนเครื่อง Windows 10 ::

1. คลิกไอคอน "WiFi" มุมล่างขวา 
2. เลือก เมนู "Network & Internet Settings"
3. เลือกแถบเมนู "VPN"
4. คลิกไอคอน + Add a VPN connention
5. ป้อนรายละเอียด ตามภาพ 
6. กด "Save"
7. เลือก รายการ VPN ที่ตั้งค่าไว้
8. คลิกปุ่ม Connect
9. คลิกปุ่ม "WiFi" มุมล่างขวา 
10. เลือกเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กด Connect 

หลังจากนั้น เปิดโปรแกรมที่ต้องการใช้งานขึ้นมา ตามในข้อ 11-12 ดังนี้

11. เปิดโปรแกรม โดยคลิกปุ่มหน้าต่างมุมซ้ายล่าง          
12. เลือก เมนู "Adobe Photoshop 2021" เพื่อใช้งานบนเครื่องตามปกติ


** การติดตั้งการเชื่อมต่อระบบ VPN ระบบปฏิบัติการอื่น (MAC OSX, Iphone/Ipad, Android) สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ URL Link [ https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to | https://noc.rmutl.ac.th/main/คู่มือการเชื่อมต่อระบบ-v/]

 

:: ข้อดีของการ การใช้ VPN :: 

1. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต เสมือนอยู่ในมหาวิทยาลัย
2. สามารถเข้าถึงเครือข่ายจากภายในบ้าน หรือที่อื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย
3. หลีกเลี่ยงการถูกควบคุมปริมาณการใช้ความเร็วจากผู้ให้บริการเครือข่าย
4. สามารถใช้ WIFI สาธารณะได้อย่างปลอดภัย

 

:: สรุป การใช้ VPN ::

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ที่อนุญาตได้เฉพาะ ภายในเครือข่ายขององค์การ / หน่วยงาน หรือ มหาวิทยาลัยที่เพื่อใช้งานทรัพยากรณ์ระบบสารสนเทศได้ง่ายๆ แม้ตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วย VPN

สุดท้ายนี้ พี่ TechTalk หวังว่า ระบบ VPN จะช่วยให้เพื่อนๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนเครือข่ายเสมือนผู้ใช้กําลังใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายได้อย่างอิสระนะครับ

ติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆ กับพี่ TechTalk ในคอลัมน์ #คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. ได้ทุกสัปดาห์นะครับ

#คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถช. #รู้หรือไม่? #DidYouKnow? #สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน #VPN #networkservice #rmutlnetworkออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา