โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ์ ที่ได้รับหนังสือสำคัญสิททธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ที่ได้รับหนังสือสำคัญสิททธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 652 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา