โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม ที่ได้ ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม และประเภทนาฏกรรม | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม ที่ได้ ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม และประเภทนาฏกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 658 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา