โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟ  ภายในอาคารโรงอาหารกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 ร้าน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟ ภายในอาคารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 ร้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา