โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของธนาคารที่ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการชำระค่าบำรุงการศึกษา | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของธนาคารที่ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการชำระค่าบำรุงการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 781 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา