โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง การจัดจำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และการจำหน่ายอาหารแบบรถเครื่องที่ (Food Truck) ในวันถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศ เรื่อง การจัดจำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และการจำหน่ายอาหารแบบรถเครื่องที่ (Food Truck) ในวันถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา