โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดการบริการวัดตัวชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดการบริการวัดตัวชุดครุยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 2794 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคาและสิ่งที่บัณฑิตจะได้รับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากบัณฑิตไม่สะดวกมาวัดตัวที่มหาวิทยาลัยตามกำหนดการ บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยออนไลน์ได้ตามขั้นตอนนี้ (ดาวน์โหลดใบจอง+กรอกข้อมูล+โอนเงิน+ส่งใบจองทางไลน์)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา