โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คืนความสดใสสู่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา  | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คืนความสดใสสู่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา  พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาตามโครงการหน่วยพระราชทานและ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2561 ณ กองอำนวยการโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม  

             กิจกรรมดังกล่าวฯ โดยจะทำการขุดลอกและพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปทั้งนี้ กำหนดการทั้งหมด 7 วัน มีดังนี้
1) วันที่ 21 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 1 ตั้งแต่  ถนนสุขเกษมซอย 7 ถึงสะพานทางหลวงที่ 11 และประตูน้ำหลัง โรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำแม่ปิง ระยะทาง 2,040 เมตร
2) วันที่ 22 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่สะพานทางหลวงที่ 11 ถึงประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ระยะทาง 104 เมตร
3) วันที่ 23 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ระยะทาง 438 เมตร
4) วันที่ 24 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 4 เริ่มตั้งแต่สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ถึงสะพานหมื่นด้านพร้าคต ระยะทาง 413 เมตร
5) วันที่ 25 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วง 5 เริ่มต้นแต่คลองแม่ข่าส่วนแยกลำเหมืองกาง ถึงถนนอัษฎาธร ระยะทาง 251 เมตร
6) วันที่ 26 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 6 เริ่มตั้งแต่ สะพานหมื่นด้ามพร้าคต ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 332เมตร
7) วันที่ 27 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 7A หลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 233 เมตร และช่วงที่ 7B เริ่มจากถนนรัตนโกสินทร์ถึงถนนมหิดล ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โดยจะล่องเรือเก็บขยะ และทาสีสะพาน 12 จุด จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา