โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ 2561 (Thailand Tech Show 2018) | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ 2561 (Thailand Tech Show 2018)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์ จำนวนผู้เข้าชม 1161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การแสดงผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับเครือข่าย พันธมิตรจากทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนอื่นๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบ ตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุน ในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอด ให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา