โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา