โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟ  และร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณวงเวียน อาคารโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟ และร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณวงเวียน อาคารโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา