โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2566 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารฯ  อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนางขวัญเรือน มีมานัส  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา