โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรม ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มทร.ล้านนา จัดอบรม ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2567 โดย Areewan Arunsit จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเรื่อง “ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานคณะทำงานกิจกรรมที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงแรมศิริปันนาวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่
    โดยการอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ได้มีความรู้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาวพันทนา คำเขียว ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมคณาจารย์ บุคลากร จากทุกเขตพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกว่า 50 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา