โลโก้เว็บไซต์  เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์ จำนวนผู้เข้าชม 662 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ 
ในโอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดเลี้ยงอาหาร “กาดหมั้ว”และจัดชุดการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดงล้านนา จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การแสดงชุด ดุริยทิพยนาฏการล้านนา การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง เป็นต้น เพื่อรับรองและสร้างความประทับแก่ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการกระทงสาย เอกลักษณ์ของจังหวัดตาก รวมถึงวิวัฒนาการของกระทงในประเทศไทย การจัดแสดงสินค้า OTOP ของดีจังหวัดตาก และกาดแลงแสดงวิถีชีวิตชาวล้านนา

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา