โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

รู้หรือไม่ Did you know?: Google Calendar สามารถช่วยบริหารจัดการเวลาให้กับองค์กรหรือทีมงานได้ง่ายๆ เพียงแค่ต่ออินเตอร์เน็ต
พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563

สวัสดีครับ วันนี้ พี่ TechTalk ขอแนะนำ Google Calendar ผู้ช่วยมือโปรในการจัดตารางเวลาให้กับเรา สามารถกำหนดกิจกรรมที่จะทำลงไปได้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน เปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่สีสันได้ตามใจเราเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวของคุณ -- คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช.   การจัดการเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร เป็นการบริหารเวลาการปฏิบัิตประจำวันของผู้บริหารแต่ละคนในองค์กร/หน่วยงาน ที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำประจำวัน การประชุม การนัดหมายกับบุคคลสำ... >> อ่านต่อ


รู้หรือไม่? Did you know?: ระบบ VPN ช่วยให้เราเข้าใช้บริการภายในต่างๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่
พุธ 4 พฤศจิกายน 2563

รู้หรือไม่? Did you know?: ระบบ VPN ช่วยให้เราเข้าใช้บริการภายในต่างๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่ -- คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. สวัสดีครับ วันนี้ พี่ TechTalk ขอแนะนำ ระบบ VPN ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย ได้จากทุกที่ แม้ตัวจะอยู่ที่บ้าน   :: เกี่ยวกับ VPN:: VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทํางานโดยใช้ โครงสร้างของเ... >> อ่านต่อ


รู้หรือไม่ Did you know?: แค่มีบัญชีผู้ใช้ facebook ก็สามารถให้บริการ 2eBook App กับกับห้องสมุดที่อนุญาตให้เข้าใช้ด้วย “บัญชีผู้ใช้ facebook” ได้ฟรี!!
ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563

รู้หรือไม่ Did you know?:  แค่มีบัญชีผู้ใช้ facebook ก็สามารถให้บริการ 2eBook App กับกับห้องสมุดที่อนุญาตให้เข้าใช้ด้วย “บัญชีผู้ใช้ facebook” ได้ ฟรี!  -- คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. สวัสดีครับ วันนี้ พี่ TechTalk ขอแนะนำ แอพพลิเคชั่น "2eBook" ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library) ที่มีให้เลือกอ่านกว่า 5000 รายการ กับ 2ebook แค่มีบัญชีผู้ใช้ facebook ก็สามารถอ่านฟรีได้ทันที   :: เก... >> อ่านต่อ


รู้หรือไม่? Did you know?: Blogger อีกรูปแบบของบล็อกออนไลน์ เพียงแค่มี Gmail Account ก็สามารถมีบล็อกเก๋ๆ เป็นของตัวเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
จันทร์ 19 ตุลาคม 2563

รู้หรือไม่? Did you know?: Blogger อีกรูปแบบของบล็อกออนไลน์ เพียงแค่มี Gmail Account ก็สามารถมีบล็อกเก๋ๆ เป็นของตัวเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ -- คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช.   สวัสดีครับ วันนี้ พี่ TechTalk ขอแนะนำ แอพพลิเคชั่น "Blogger" (บน Android เท่านั้น) อีกหนึ่งทางเลือกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าประทับใจระหว่างเพื่อน และคนรู้ใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์   :: เกี่ยวกับ Blogger :: Bl... >> อ่านต่อ


KBS No.24 การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน โดย อมรชัย ล้อทองคำ เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563. จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-904-0 ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)   เกี่ยวกับหนังสือ สรุปองค์ความรู้ต่างๆ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน จากการทำงานด้านการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินของผู้เขียนไม่น้อยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งจากขบวนการวิจัย การบริการวิชาการ  การเรียนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต... >> อ่านต่อ


KBS No.23 แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง
พุธ 2 กันยายน 2563

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ รองศาสตราจารย์ชิติ ศรีตนทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ นางสาวดารากร อัดฮาดศรี นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง นางสาววันเพ็ญ ศรีแก้ว กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,2563. จำนวน 37 หน้า ISBN 978-974-326-675-1 ISBN 978-974-326-676-8 (หนังสือ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย
ศุกร์ 24 มกราคม 2563

ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย: TARR ให้บริการข้อมูลความรู้งานวิจัยแบบ ณ จุดเดียว หรือ Single window ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง สำหรับนำไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และวิจัยต่อยอด ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรบนความรู้และข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ได้พัฒนาเป็นเว็บเซอร์วิสเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเข้าข้อมูล และสืบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบอาชีพ ในงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2563
พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563

    ผอ.สถาบันถ่ายทอดฯ นำบุคลากรจัดคาราวานบริการวิชาการ และจัดกิจกรรม Show&Share ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำบุคลากรจัดนิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรม Show&Share ภายในงานงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างว... >> อ่านต่อ


ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จัดทำคู่มือการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน ในรูปแบบ e-book ให้ผู้สนใจสามารถ Download เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้และต่อยอด
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป ตลอดจนโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ประจำปี 2562 ในรูปแบบของคู่มือการเรียนรู้ ที่ได้จากการดำเนินงาน จำนวน 6 เล่ม ในรูปแบบ e-book เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 1.คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก >>  >> อ่านต่อ


RMUTL Smart DNS (เว็บไซต์ไร้ขยะ)
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562

RMUTL Smart DNS (เว็บไซต์ไร้ขยะ)    มทร.ล้านนา ได้ปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการภายใน มทร.ล้านนา โดยมีระบบการกรองโฆษณา ป๊อปอัพ หรือเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายออกจากระบบ จึงทำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องปรับแต่งค่าคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด   ซึ่งบ่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา